Topkapning af træer | K&S TreeCare

Træfældning af højeste kvalitet

Hvad er topkapning af træer?

Topkapning af et træ ødelægger træets naturlige vækstbalance og øger risikoen for farlige situationer, når det stormer.

Vil du gerne reducere størrelsen på et træ, så er vores bedste råd at bestille en træplejer til at finde frem til den bedste metode. Det er bedre for træet og for sikkerheden, når træet beskæres på den rigtige måde.

Om topkapning

 • Hvad er topkapning?
 • Hvorfor skader topkapning træer?
 • Derfor gør topkapning dit træ farligere
 • Topkapning er et dyrt valg
 • Kan jeg selv beskære træet?
 • Den smukke og naturlige have
 • Alternativer til topkapning

Hvad er topkapning?

Ved topkapning skæres træets top og grene tilbage, så der kun er en stub eller små sidegrene tilbage.

Det sker ofte, at haveejere synes, at deres træer er blevet for store til haven. Folk er bange for, at høje træer er farlige. Men topkapning gør ikke træerne mindre farlige. Faktisk vil topkapning på længere sigt gøre træerne farligere.

Hvorfor skader topkapning træer?

Ved en topkapning mister træet 50-100 % af den bladbærende krone. Det er naturligvis en voldsom ændring for træet, som derfor reagerer med en form for stresset aktivitet. Sovende knopper bliver aktiveret og danner hurtigtvoksende skud (vanris) ved hvert snit.

Måske har du set popler blive beskåret på denne måde. Tilbage står en tyk stamme med et flor af tynde kviste.

Et træ er et økosystem i sig selv og når man forrykker balancen ud over, hvad træet har energi til at rette op på i et fornuftigt tempo, så svækkes det og risikerer at dø.

Grenene i træets krone producerer tusindvis af blade for at optage sollys.

Når man fjerner bladene, bliver resten af træet udsat for et uvant højt niveau af lys og varme. Ligesom for mennesker, kan træer blive solskoldede. Det kan resultere i solskade på vævet under barken og medføre skader, som for eksempel revner i barken og døde grene.

De store snitflader fra en topkapning efterlader åbne sår på træet, som gør det let for råd og svampe at nedbryde træet indefra.

Derfor gør topkapning dit træ farligere

Efter en topkapning udvikler træet mange skud ved hvert snit, og det koster træet meget energi.

De nye skud udvikles fra knopper nær overfladen af den gamle gren. Modsat normale grene, der udvikles i en fordybning af overlappende trævæv, er disse nye skud kun forankret i det yderste af modergrenen.

De nye grene vokser meget stærkt, helt op til 1-2 meter på et år, for nogle arters vedkommende. Desværre knækker disse skud meget nemt, specielt hvis de ofte er udsat for kraftig vind.

Så selvom målet var at reducere træets højde for at gøre det mere sikkert, så bliver resultatet desværre, at træet er blevet mere farligt end før.

Topkapning er dyrt på flere måder

Topkapning har nogle skjulte omkostninger forbundet med det, som er værd at tage i betragtning.

Hvis et træ overlever topkapning, vil det kræve beskæring igen inden for nogle få år.

 • det kan være nødvendigt at reducere træet igen
 • eller en stormskade vil kræve en soignering af træet
 • eller hvis træet dør, skal det fjernes helt

Sunde og velplejede træer kan hæve en ejendoms værdi. Et skamferet, topkappet træ, derimod, er sandsynligvis en kommende udgift til ejeren.

En anden potentiel udgift kan være, at topkappede træer er tilbøjelige til at knække og kan blive farlige. Det kan gå ud over både mennesker og bygninger, når træer ikke er vedligeholdt i tilstrækkelig grad.

Sker skaden for eksempel efter du har solgt dit hus, så kan du risikere at skulle betale erstatning til de nye ejere for de skader, træet har forvoldt.

Kan jeg selv beskære træet?

Generelt anbefaler vi ikke at beskære store træer selv, med mindre du har den rette viden og det rette udstyr.

Beskæring af store træer kan være farligt. Kræver beskæringen arbejde over jordhøjde eller brug af motorsav, så anbefaler vi altid at bruge en professional træplejer – af hensyn til træet og ikke mindst din egen sikkerhed.

Vælger du alligevel at beskære træet selv, så brug den nødvendige tid på forberedelse, planlægning og anskaffelse af sikkerhedsudstyr. Læs op på beskæring for den specifikke type træ og lær dit udstyr at kende, inden du går i gang.

Råd til beskæring:

 • Det bedste sted at foretage en beskæring er lige over eller uden for grenkraven ved grenhæftet. Træet har biologiske evner til at lukke den slags sår, hvis træet i øvrigt er sundt, og såret ikke er for stort.
  • Hvis en gren skal fjernes, skal den skæres helt tilbage til sit udspring, hvis praktisk muligt.
  • Hvis en gren skal afkortes, bør den skæres af ved en tværgående gren, der er stor nok til at overtage rollen som lederskud.
  • Undgå brug af sporer – sporerne kan skade træet og bør kun bruges ved træfældning

Foretager man snit på langs mellem vandrette grene, så efterlader man stubbe med sår, som træet måske ikke er i stand til at lukke. Det blottede trævæv begynder derfor at forfalde og rådne.

Ved mindre sår vil et træ kunne lukke eller indkapsle det angrebne ved, men det er ikke mange træer, der kan forsvare de mange store sår fra topkapning. Det giver vednedbrydende svampe frit lejde til at bevæge sig ned gennem grenene. Så vær omhyggelig med, hvilke grene du fjerner.

Den smukke og naturlige have

Topkapning giver grimme træer. Der er ikke nogen pæn måde at sige det på.

Der kan være forskellige årsager til, at et træ skal reduceres, men et topkappet træ bidrager ikke til en smuk have. Måske du bare vil have mere sol i haven eller du er bekymret for, om træet fylder for meget i forhold til huset. Det er fuldt forståeligt.

En have kan være nok så pæn og velholdt, men et topkappet og lemlæstet træ trækker helheden ned. Træers form varierer med ét formål: at præsentere deres blade til solen.

Topkapning ødelægger træets naturlige form, og et topkappet træ får aldrig sin naturlige form igen. Så brug hellere lidt mere tid på at planlægge, hvordan du får reduceret træet, uden at ødelægge såvel træ som havens æstetik.

Alternativer til topkapning

Der kan være mange årsager til, at man ønsker at reducere et træ i højde eller bredde af hensyn til bygninger, solindfald og så videre.

Se afsnittet om råd til beskæring >>
Hent pjecen om topkapning >> (0.1 Mb)
Overvej også om det er bedre helt at erstatte træet med en art, der er mere egnet til stedet.

Læs om træplantning her >>

Vi benytter meget gerne vores store viden om træer og vækstbetingelser til at hjælpe dig med at vælge det rigtige træ til din ejendom.

Som professionelle træplejer kan vi

 • vurdere hvilken type beskæring, der er nødvendig for at holde træet i sund, pæn og sikkerhedsforsvarlig stand
 • levere uddannet personale med alt det nødvendige sikkerhedsudstyr
 • sørge for de nødvendige forsikringer

Vi er medlem af

 • International Society of Arboriculture (ISA)
 • Dansk Træplejeforening
 • Danske Anlægsgartnere

K&S Treecare har certificerede træklatrere med opdateret viden om beskæringsprincipper.

Kontakt os for en uforpligtende snak om beskæring af træer >>

Vi er medlem af:

Vi er medlem af:

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 59 18 50 77, eller via formularen herunder.