Træplantning af store træer | K&S TreeCare

Træplantning af store træer

Træplantning – professionelt og med 3 års garanti

K&S Treecare har speciale i plantning og pleje af træer.

Få vores certificerede træplejere til at plante og passe jeres nye træer. Vi giver 3 års vækstgaranti, når plejeplanen er overholdt.

Skal de nyplantede træer fæste rod og trives på det nye grosted, så kræver det omhyggelig planlægning:

 • Valg af de bedste og sundeste træer til placeringen
 • De rigtige maskiner til transport og til at løfte træerne på plads
 • Remme og pæle, der kan holde træet i korrekt vækstposition
 • At der bliver taget hensyn til det lokale dyreliv
 • Vurdering af om det fuldt udvoksede træ vil udgøre en risiko for skiltning, rørføring, ledninger, og lignende
 • Omhyggelig pasning de første 3 år med vand og gødning, og justering af remmene

Når vi har plantet træerne, får I en vejledning til, hvordan træerne skal passes i de første 3 år. Bliver plejeplanen overholdt, så giver vi garanti for vækst i 3 år.

Pælene fjernes, når træet står fast, det vil sige senest 3 år efter plantning. Træer bør ikke beskæres de første 2 år efter plantning.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på træplantning >>

Abonnement på træpleje

Skal de nyplantede træer sikres, så træerne får optimale betingelser for vækst og sundhed?

K&S Treecare tilbyder at pleje de nyplantede træer i de 3 år, det typisk tager for træer at få solidt rodfæste på den nye placering.

Vores certificerede træplejere står for

 • vanding og gødning af træerne
 • løbende tilsyn, så der kan blive taget højde for ændringer i vækstbetingelser
 • årlig justering af træernes opspænding

Læs også om, hvad vi tilbyder mere generelt for vedligeholdelse og pleje af grønne områder >>

Gode råd om planlægning

Tag os med på råd inden I vælger træer, så I får de træer, der bedst egner sig til placeringen.

Har I ikke en landskabsarkitekt eller anden fagperson med på råd, så er det særligt vigtigt at kende til de enkelte træsorters udvikling på længere sigt.

Her er en kort liste over de vigtigste ting, I skal huske at tage højde for ved placeringen af et nyt træ:

 • Hvor højt bliver træet, når det er fuldt udvokset?
 • Hvor stort bliver rodnettet, når træet er fuldt udvokset?
 • Hvilke bygninger og anden beplantning er i umiddelbar nærhed? Tag hensyn til senere risiko for stormskader.
 • Står træet ved en vej? Så må det ikke skygge for f.eks. vejskilte og gadebelysning.
 • Er der fjernvarmeledninger i jorden? Jorden kan være ekstra tør på grund af varmeudledningen, hvilket forringer vækstbetingelserne for træet.
 • Er der kloakrør i nærheden? Så er der risiko for, at træets rødder trænger ind i rørene og ødelægger dem. Derudover skal der sættes plads af til sikring af eventuelt vedligeholdelsesarbejde på kloakrørene. Der skal altså
 • være plads til at grave ned omkring rørene, uden risiko for træets rødder.
 • Hvornår på året er det optimalt at plante det nye træ?
 • Kommer træet til at stå for vådt? Så skal der etableres dræn, ellers drukner træet.

Omhyggelig forberedelse omfatter vurdering af hullets størrelse og materialer til at binde træet op, så roden får tid til at fæste sig. Er placeringen særligt udsat for blæst, skal man være ekstra omhyggelig med opbinding. Når vinden rykker i træet, så får rødderne ikke ro til at fæstne sig og træet vil vantrives og risikerer at dø.

Der er nogle naturlige følger af omplantningen, når træet skal tilpasse sig et nyt vækststed. Typisk vil løvtræer få mindre løvmængde, mindre tilvækst og springe senere ud de første år plantning. Nåletræerne taber ofte de inderste og ældste nåle. Det er helt naturligt og betyder ikke noget for træets trivsel generelt.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på plantning af træer >>

Vi er medlem af:

Vi er medlem af:

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 59 18 50 77, eller via formularen herunder.