Video af arbejdsopgaver

Video af arbejdsopgaver

En træplejers hverdag hos K&S TreeCare

Udskiftning af døde vejtræer for Københavns Kommune

Lastbil læsser grenaffald fra afsluttet opgave​

Filmen viser fældning af en stor pil ved Vejlesø i Holte.
Ejeren havde valgt en “kontrolleret fældning” da rodsystemet havde løsnet sig på grund af det fugtige vejr, og der var fare for at træet ville vælte ud i søen.
Det ville så have været langt mere omfattende at få træet fjernet.
Da træet hang ud over søen måtte det nedskårne tages ned på en pram og sejles væk, da søen var den eneste brugbare adgangsvej.

Filmen omhandler fældning af den 80 år gamle poppelalle på Bispebjerg Kirkegård i København i 2014 hvor arbejdet måtte indstilles i en periode da der var en større bestand af den sjældne brune flagermus end først antaget. Flagermusene blev optalt og der blev fremstillet nogle bosteder til dem på 1-2 meter i højden, som så blev opsat i nogle andre træer på kirkegården. Og så håber vi selvfølgelig vil bruge de nye bosteder der er lavet til dem.​

Præcisionsbeskæring ved klatring

Flishugning af store grene

Topkapning – ny metode

Plantning af vejtræer

Vi er medlem af:

Vi er medlem af:

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 59 18 50 77, eller via formularen herunder.