Gartnerarbejde & vedligeholdelse af grønne områder – professionel pleje og rådgivning

De grønne områder er det første, man ser, når man nærmer sig en bygning eller beboelse.

Gartnerarbejde & vedligeholdelse

En træt beplantning, ukrudt og nedfaldne grene giver ikke et godt førstehåndsindtryk. Det signalerer manglende omhu og omsorg for ejendommen og sætter stemningen.

K&S TreeCare yder fast pleje af grønne områder på abonnement – så behøver du ikke tænke mere over dét. Vi tilbyder alt fra plantning af ny hæk og hækklipning til beskæring og flytning af store træer når sæsonen tillader det.

Vi forbedrer dine udearealer, så de fremstår pæne og tiltalende. Det gør det lettere og mere attraktivt at udleje eller anvende ejendommen.

Her kan du læse mere om, hvad vi tilbyder:

 • Pleje af grønne områder
 • Rådgivning
 • Træpleje
 • Vedligeholdelsesfri områder
 • Hækklipning
 • Plantning af ny hæk

Pleje af grønne områder

Vi hjælper dig med at fremhæve ejendommens grønne miljø ved at lave en flot og enkel tilplantning af de grønne arealer. En nem og billig måde at gøre det på, er ved plantning af træer og bunddække, som er nemme at vedligeholde.

Vi har de rigtige, miljøvenlige maskiner og et kyndigt, uddannet personale til at udføre arbejdet for dig og din ejendom.

Sammen udarbejder vi en plejeplan for vedligehold af de grønne områder, så der ligger en fast aftale om, hvilke opgaver, der skal udføres og hvornår.
Derudover holder vi løbende øje med, hvordan planter og træer har det, så der kan blive taget hånd om eventuelle problemer i tide.

Plejeplanen kan omfatte:

 • Vanding
 • Fjernelse af ukrudt
 • Beskæring af træer og buske
 • Plantning af nye planter og træer
 • Gødning
 • Vinterdækning af bede
 • Bekæmpelse af skadedyr
 • Bekæmpelse af sygdomme på planter og træer

Planterne skal være god kvalitet fra start – ellers risikerer man, at de dør. Vi yder rådgivning i forbindelse med beplantning. Hvilke planter og træer egner sig til området, hvordan udvikler de sig over tid, og hvordan skal de passes undervejs – det er her vores lange erfaring med grønne områder folder sig ud til din fordel.

Ved pasning af grønne arealer, som skal udpines, bruger vi vores specialindrettede maskine med slagleklipper og sug, der slår arealet og fjerner materialet i én arbejdsgang. Vi sørger for, at alt materiale, som fjernes fra stedet, vil blive genbrugt til enten biodiversitet, flis eller til jordforbedring.

For boligselskaber er der en ekstra dimension, nemlig den direkte kontakt til beboerne. Når vi arbejder for dit boligselskab, er det altid i direkte dialog med beboerne og i samarbejde med ejendomsinspektøren/bestyrelsen.

Vores uddannede personale kender betydningen af god kommunikation og dialog med de mennesker, hvis dagligdag vi har indflydelse på.

Rådgivning

Alle træer og bevoksninger har godt af bevidst pleje. Det hjælper K&S TreeCare gerne med.

Vi udvikler årshjul og plejeplaner for vedligeholdelse af grønne områder for kommuner, boligselskaber, erhvervsejendomme og private.

Vi udfører desuden risikovurderinger af træer og skovstykker.

K&S TreeCare er certificerede træplejere og kan rådgive, hvis træerne ikke trives:

 • Misvækst og døde grene
 • Stormskader
 • Råd og sår

Vi rådgiver om den rette pleje af enkelte træer og udarbejder gerne plejeplaner for hele bevoksninger.

Rådgivning om enkelte træer vil omfatte sundhedsvurdering af træet som grundlag for den videre pleje:

 • Beskæring/fældning
 • Jordpleje
 • Stormsikring
 • Plejeplaner for hele bevoksninger omfatter bl.a.:
  • Intervaller for udtynding
  • Ny plantning

For solitære træer på fællesarealer udarbejder vi plejeplaner, som tager hensyn til træernes levetid, sol-/skyggeforhold, nyplantning m.m.
Plejeplanerne angiver, hvornår træerne skal beskæres, fældes, eller andet, for at opnå de ønskede hensyn til omgivelserne.

Daginstitutioner har særlige krav til egnethed, når det gælder beplantning. Her har vi god erfaring med at rådgive omkring sikkerhed og samtidig sikre et smukt og inspirerende grønt miljø.

Vi samarbejder med flere kommuner på Sjælland om arealpleje, grøn pleje, plantning af træer og buske, etablering af grønne arealer og større rydninger.

Se også træfældning og beskæring >>

Træpleje

Vi fælder ikke træer bare for at fælde træer. Man kan gøre rigtig meget for et træ, så det kan bevares, selvom det måtte være i dårlig stand eller har vokset sig for stort til placeringen.

Måske kan træet flyttes til en anden lokation, eller beskæres, så det kan blive stående. Vi har dygtige og uddannede arborister/træplejere, som kan rådgive dig på den bedst mulige måde.

Er fældning den eneste løsning, så har vi de nyeste maskiner, så opgaven kan udføres så hurtigt og effektivt som muligt. Vi rydder op efter os og sørger for, at alt materiale bliver anvendt til biodiversitet, flis eller jordforbedring.

Læs mere om træfældning >>

Vedligeholdelsesfri grønne områder

Kunne du tænke dig at bruge mindre tid på de grønne områder og på den måde kan reducere udgifterne til vedligehold? Vi kan komme med forslag til løsninger, der gør jeres arealer mere brugervenlige og optimerer plejen af arealerne.

Det gør vi for eksempel ved at udskifte græsarealer med engblomstarealer. Det er en vedligeholdelsesmæssig fordel, fordi de kan stå flot en hel sæson, og skal kun slås én gang om året.

Det er blot et eksempel, så lad os tage et kig på dine arealer og se på mulighederne.

Kontakt os for et uforpligtende møde >>

Vi er medlem af:

Vi er medlem af:

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 59 18 50 77, eller via formularen herunder.